Kastner Otto

3. I.R., 13. Kp.
Обер-ефрейтор. Попал в плен в начале 1942 г.