13. III. 45 334

Язык: 
Источник: 
Герман Савченко (германн)